• Tijdens de ledenvergadering 13 okotber jl. konden de gewijzigde statuten niet goedgekeurd worden aangezien de benodigde 2/3 meerderheid van de leden niet aanwezig waren. Hierom is destijds meteen een nieuwe datum gekozen, 27 oktober om 20:00u. Dan is de 2/3 meerderheid niet meer noodzakelijk voor de goedkeuring van de statuten.

    Verder zal deze avond een verslag komen van de huidige stand van zaken van de bouwcommunissie. Hier zijn enkele ontwikkelingen.

     

    het bestuur.