• Onze jaarlijkse ledenvergadering is dit jaar ingepland op vrijdag 28 oktober. 
    Noteer het alvast in je agenda! KOMT ALLEN!