• Informatie

  Algemeen

  Lidmaatschap
  Als je wilt voetballen kun je eerst een paar keer meetrainen, hierna kun je je aanmelden als spelend lid van QVC bij J. Albada, van de jeugdcommissie jeugd@vvqvc.nl. Je naam, adres, geboortedatum en e-mail adres moet je dan doorgeven. Als je het lidmaatschap wilt opzeggen of je wilt laten overschrijven naar een andere club, moet dit voor 1 juni schriftelijk bij de secretaris van de club:
      J.Visser
      Stadsfenne 17
      8715 JL Stavoren
      secretaris@vvqvc.nl
      Adreswijzigingen graag ook doorgeven aan de secretaris.

  Contributie
  Het lidmaatschap van QVC geldt voor een verenigingsjaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  De contributie wordt per half jaar betaald en bedraagt per jaar
  • voor leden jonger dan 18 jaar :            €    55,-
  • voor spelende leden vanaf 18 jaar :      €  110,-
  • voor niet spelende leden :                   €    20,-
  De contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso betaald.
  Voor meer inlichtingen over de betalingen kunt u terecht bij de penningmeester:
      H. Folkertsma
      te Molkwerum 
      telefoon 0514 - 68 1976

  Kleding
  Voor alle senioren en junioren teams, wordt de wedstrijdkleding (shirt, broekje en sokken) door de vereniging geregeld. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 15,- per seizoen, voor de senioren en de JO19. Voor de JO14 t/m 17 geldt een bijdrage van € 10,-. Voor JO7 t/m JO13 geldt een bijdrage van € XX,-.
  Voetbalschoenen en scheenbeschermers moeten door de leden zelf aangeschaft worden. Scheenbeschermers zijn verplicht voor iedereen die wedstrijden speelt.
  Voor de pupillen wordt vanaf seizoen 2021/2022 ook een wedstrijdshirt geregeld. Tot en met J013 moet men alleen zelf een wedstrijdbroekje en sokken regelen. Deze zijn verkrijgbaar via onze webshop, www.vvqvcshop.nl. Boven de JO-13 wordt een compleet wedstrijdtenue verzorgd door QVC.

  De keepers kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen voor de aanschaf van keepershandschoenen.

  Wedstrijden
  Elke zaterdag worden de wedstrijden vanaf 9.00 uur gespeeld op sportpark “de Ribbe”.
  Raambiljetten waarop de wedstrijden van alle teams staan vermeld hangen op verschillende plaatsen:
  • Kantine sportpark “De Ribbe”
  • Café “Op Warns” te Warns
  • Garage de Vries te Warns
  • Klaas de Koe te Molkwerum

  Op de site www.vvqvc.nl staan de juiste tijden van de wedstrijden en als er wedstrijden worden afgelast wordt dit op vrijdag of zaterdag ook op de site vermeld.
  Ben je verhinderd laat dit dan op tijd weten aan de leider van je team, zodat er een vervanger geregeld kan worden.

  Vervoer
  Voor het vervoer naar de uitwedstrijden zijn de ouders onmisbaar. De leiders zorgen voor een schema zodat er per toerbeurt wordt gereden. Kunt u op de ingedeelde dag niet dan verzoeken we u om zelf een vervanger te regelen, of onderling te ruilen. Lukt dat echt niet dan kunt u contact opnemen met de leider van het team.

  Zaaltraining 
  Tijdens de winterstop trainen de JO7 t/m 10  in de Kaap te Stavoren.
  Deze trainingen zijn op woensdagmiddag, de tijden worden tijdig bekend gemaakt.
  Voor deze trainingen zijn zaalschoenen met een lichte zool nodig.

  Waar iedereen zich aan moet houden
  • Houd de kleedboxen netjes: ruim je afval op en laat geen spullen slingeren.
  • Ruim lege frisdrank flesjes op, er staat een container bij de uitgang van het sportpark en een afvalbak bij de kantine.
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van QVC.
  • Het is niet toegestaan, in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken elders 
  (b.v. in de kleedkamer of langs de lijn) te nuttigen dan in de kantine.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd, tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
  • Het onder invloed zijn van drank of drugs op het veld is niet toegestaan.
  • Tijdens de wedstrijden achter de reclameborden plaats nemen.
  • Geen glaswerk uit de kantine meenemen naar buiten.