• Informatie

  Algemeen

  Lidmaatschap
  Als je wilt voetballen kun je eerst een paar keer meetrainen, hierna kun je je aanmelden als spelend lid van QVC bij J. Albada, van de jeugdcommissie jeugd@vvqvc.nl. Je naam, adres, geboortedatum en e-mail adres moet je dan doorgeven. Als je het lidmaatschap wilt opzeggen of je wilt laten overschrijven naar een andere club, moet dit voor 1 juni schriftelijk bij de secretaris van de club:

      J.Visser
      Stadsfenne 17
      8715 JL Stavoren
      secretaris@vvqvc.nl
      Adreswijzigingen graag ook doorgeven aan de secretaris.

  Kleding
  Voetbalschoenen en scheenbeschermers moeten door de leden zelf aangeschaft worden. Scheenbeschermers zijn verplicht voor iedereen die wedstrijden speelt.
  Voor alle senioren en jeugdteams die op het gehele veld voetballen, wordt de wedstrijdkleding (shirt, broekje en sokken) door de vereniging geregeld.

  Voor jeugdteams die op een half of kwart veld spelen wordt alleen een wedstrijdshirt verstrekt, broekje en sokken moeten zelf worden geregeld of aangeschaft. Deze zijn verkrijgbaar via onze webshop, www.vvqvcshop.nl.
  De keepers kunnen jaarlijks een vergoeding krijgen voor de aanschaf van keepershandschoenen.


  Contributie
  Besloten is om de bijdrage voor de kleding en de contributie samen te voegen.
  De contributie (inclusief het zogenaamde kleedgeld) bedraagt (bedragen per voetbalseizoen):

  Niet spelende leden    €  22,-
  Spelers t/m J/MO12   €  67,-
  Spelers t/m J/MO17   €  72,-
  Spelers t/m J/MO19   €  77,-
  Senioren                   € 134,-

  De contributie wordt bij voorkeur (per half jaar) per automatische incasso betaald.
  Voor meer inlichtingen over de betalingen en automatische incasso kunt u terecht bij de penningmeester:
  H. Folkertsma
  Molkwerum
  telefoon 06 - 3836 2424


  Wedstrijden

  Elke zaterdag worden de wedstrijden vanaf 9.00 uur gespeeld op sportpark “de Ribbe”.
  Op de site www.vvqvc.nl staan de juiste tijden van de wedstrijden en als er wedstrijden worden afgelast wordt dit op vrijdag of zaterdag ook op de site vermeld.
  Ben je verhinderd laat dit dan op tijd weten aan de leider van je team, zodat er een vervanger geregeld kan worden.

  Vervoer
  Voor het vervoer naar de uitwedstrijden zijn de ouders onmisbaar. De leiders zorgen voor een schema zodat er per toerbeurt wordt gereden. Kunt u op de ingedeelde dag niet dan verzoeken we u om zelf een vervanger te regelen, of onderling te ruilen. Lukt dat echt niet dan kunt u contact opnemen met de leider van het team.

  Zaaltraining 
  Tijdens de winterstop trainen de JO7 t/m 10  in de Kaap te Stavoren.
  Deze trainingen zijn op woensdagmiddag, de tijden worden tijdig bekend gemaakt.
  Voor deze trainingen zijn zaalschoenen met een lichte zool nodig.

  Waar iedereen zich aan moet houden
  • Houd de kleedboxen netjes: ruim je afval op en laat geen spullen slingeren.
  • Ruim lege frisdrank flesjes op, er staat een container bij de uitgang van het sportpark en een afvalbak bij de kantine.
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van QVC.
  • Het is niet toegestaan, in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken elders 
  (b.v. in de kleedkamer of langs de lijn) te nuttigen dan in de kantine.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd, tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
  • Het onder invloed zijn van drank of drugs op het veld is niet toegestaan.
  • Tijdens de wedstrijden achter de reclameborden plaats nemen.
  • Geen glaswerk uit de kantine meenemen naar buiten.