• SponsorGroep QVC

  De hoofdsponsoren zitten bij ons gezamelijk in de SPONSORGROEP!
  Wilt u ook toetreden tot onze sponsorgroep? Neem dan contact op met: Auke van der Meer.

  Leden van de sponsorgroep zijn:

  Assurantiekantoor en Regiobank Kruis uit Hindeloopen
  Bekkema installatietechniek
  Kruse Groep, werken aan een betere leefomgeving
  Staverse Vishandel, op de oude haven in Stavoren het adres voor heerlijke vis!
  Gerrit van der Horst uit Warns, melkveehouder en wederverkoper van elekrische klauwbekapboxen en kalverhokken.
  Straal & Coating Bakhuizen, de specialisten in het effectief verduurzamen van uw product.

  Visserijbedrijf Peke Wouda - ST 24
  Vist op de waddenzee op garnalen.
  Textielstra.nl
  Profesioneel partner in sport- en bedrijfskleding


  Marina Stavoren prachtige jachthavens, één aan het IJsselmeer en een binnenhaven!
  Van der Veer Mesthandel bv,
  Nationaal/Internationaal transport en mesthandel.

  Loonbedrijf A.J. Jongstra uit Warns, voor al uw landbouw- en grondverzet werkzaamheden!
  Tevens uw adres voor zand- en grondhandel.
  Van der Pol Industriele Automatisering:
  Elektrotechnische ingenieurs die uw doelstelling vertalen naar oplossingen


  Vers en Voordelig, dat is mijn COOP!


  Voor al uw installatie klussen, De Roos Installatietechniek
  AgricolaBouw : Uw partner in het bouwproces !